<

USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA

Usprawnianie zarządzania wielką organizacją gos­podarczą jest elementem ogółu działań w dziedzinie- doskonalenia planowania i zarządzania gospodarką na­rodową. Prace usprawniające w każdej organizacji gospodarczej powinny być zharmonizowane z doskonale­niem planowania i zarządzania prowadzonym przez centralne organa, zarządzania. Świadomość tej .zależ­ności jest niezbędna do poprawnego wyboru obszarów, kierunków oraz metod i technik usprawniania.Skuteczność działań usprawniających w istotnym stopniu zależy także od trafnego wyboru podstawowych obszarów usprawniania. Wynikają one z aktualnych problemów zarządzania.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂