<

TRWAŁY EFEKT

Tym zaś, którzy twierdzą, że w istocie każda praca socjologiczna zawiera przyczynki do przewidy­wań, można by po prostu przedstawić długą listę publi­kacji (także ich własnych), z których nie wynika nic dla jakichkolwiek przewidywań. Zgodzić by się jedynie należało z poglądem, że dzisiejsza moda i dzisiejsze oczekiwania wyolbrzymiają nadmiernie rolę i możli­wości studiów prognostycznych. Niemniej jednak moż­na sądzić, że trwałym ich efektem okaże się takie pro­wadzenie badań na polu kultury, iż dawać będą one działaczom społecznym pewne, cząstkowe przynajmniej, elementy do przewidywań zarówno skutków własnej działalności, jak też zmian w zakresie niezależnym od tej działalności.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂