<

TEORETYCZNA WYPOWIEDŹ

Teoretyk zaś swoją wypowiedź zaczyna naj­częściej właśnie od stwierdzenia, że sprawa nie jest prosta, że — jak wykazują badania — na niektóre jed­nostki (da się je zresztą scharakteryzować pod wzglę­dem psychologicznym) film może oddziałać zdecydowa­nie negatywnie, inspirując do działalności aspołecz­nej. (Właściwie i to trudno określić jednoznacznie, gdyż rzadko można mówić o bezpośrednim efekcie jednego filmu, należy raczej rozpatrywać oddziaływanie filmu w szerszym kontekście bodźców, sytuacji itp.).

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂