<

PLANOWANIE DŁUGOOKRESOWE

W wielkiej organizacji gospodarczej planowanie jest niezwykle złożonym procesem obejmującym całą struk­turę organizacyjną. Uczestnicży w nim wielu ludzi roz­lokowanych na wszystkich szczeblach struktury, wykonujących różnorodne czynności związane z gromadze­niem, przetwarzaniem’i przekazywaniem informacji po-‚ trzebnych do przygotowywania i podejmowania decyzji planistycznych.Plany, będące w isjocie rezultatem procesu pla­nowania, zawierają zestawy decyzji przyjętych do rea­lizacji we wszystkich podstawowych obszarach funkcjo­nowania organizacji gospodarczej.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂