<

PIERWSZY UKŁAD

Kształtowanie się pierwszego układu kultury zależy od wielu czynników, z których część tylko może sta- inowić przedmiot zainteresowań polityki kulturalnej ((nawet szeroko rozumianej). Czynniki te określają /pewne warunki, w ramach których zachodzą bezpo­średnie, ^nieformalne stosunki kulturalne. Trzy co naj­mniej czynniki wysuwają się na plan pierwszy jako \ przedmiot zainteresowań tak rozumianej polityki kul­turalnej: warunki mieszkaniowe, sytuacja materialna oraz czas wolny. Warto chyba zwrócić uwagę na fakt, że mieszka­nie przy dotychczasowych normatywach niejedno­krotnie pełni, co najwyżej, rolę swoistego hotelu pra­cowniczego, nie umożliwia natomiast zaspokojenia roz­woju potrzeb kulturalnych.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂