<

OSTATNI PRZYPADEK

Ten ostatni przypadek nie jest zresztą zapewne najczęstszy; eksper­tyzy bywają przydatne szczególnie wtedy, gdy dotyczą centralnych zagadnień, które rozwiązywać ma decy­dent — wówczas zaś ekspertyza obejmować może bądź fragment zagadnienia, bądź jego całość. W każdym . razie od eksperta oczekuje się pogłębionego ujęcia pro­blemu opartego na teoretycznym dorobku odpowiednich dziedzin nauki.Nawet jednak w przypadku, gdy ekspertyza odnosi się do całokształtu problematyki, z którą ma do czynie­nia decydent (i przy przyjętym założeniu zbliżonych poziomów fachowości eksperta i decydenta), pozycja eksperta-,.outsidera” w systemie, którego dotyczy kon­sultacja — jest z pewnych punktów widzenia ko­rzystniejsza niż pozycja decydenta wyposażonego w bardziej szczegółową wiedzę o danym systemie.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂