<

OCZYWISTY POSTULAT

Jeszcze bardziej oczywisty wydaje się postulat do­starczania ekspertowi wszelkich informacji dotyczą­cych przedmiotu jego konsultacji. Wbrew tej oczywi­stości zdarza się jednak, że pewne informacje są dla eksperta niedostępne — jako „poufne” lub „tajne”. Sytuacja taka, choć wygląda paradoksalnie, nie jest czymś wyjątkowym — komuś godnemu zaufania w roli doradcy odmawia się czasem zaufania, gdy idzie o moż­ność szczegółowego zapoznania się z problematyką, której dotyczyć ma jego praca.Tego rodzaju trudności powinny być, jak się wydaje, każdorazowo szczegółowo analizowane i przezwycięża­ne — i to nie tylko w interesie usprawnienia efektyw­ności ekspertyz, ale i z tego względu, iż można mieć uzasadnione podejrzenie, że omawiany typ „utajnienia” jest niejednokrotnie (jeśli nie z reguły) „utajnieniem niczego”, że stanowi raczej zabezpieczenie przed ujaw­nieniem braku odpowiednich informacji, ich niekom­pletności, nieudolności w rozpoznawaniu sytuacji, w stawianiu diagnoz bądź nieumiejętności operowania ze­branymi materiałami i wyciągania z nich wniosków.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂