<

NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI

Dziś nie ulega wątpliwości, iż rozwój trzeciego ukła­du kultury — przede wszystkim zaś telewizji jako naj­nowocześniejszego ze „środków masowych” — jest istotnym czynnikiem rozwoju kultury ogólnonarodowej. Oczywiście, sam wzrost wskaźników liczbowych jest tu nie wystarczający, równie — a pewno jeszcze bardziej — ważna jest zawartość treściowa programów. Jednak zgodnie z przyjętym tu założeniem na tej pierwszej sprawie — ram instytucjonalnych sku­pimy naszą uwagę w dalszych rozważaniach. Rozwój teletuizji — niezbędny element unowocześ­nienia upowszechniania kultury — jest u nas jeszcze opóźniony. Wskaźnik „utelewizyjnienia” jest w Polsce niski: 157 telewizorów na 1000 ludności (w roku 1972); do roku 1980 należałoby go podnieść około 2 razy — tj. do obecnego wskaźnika Szwecji (310 telewizorów na 1000 — w 1970 roku).

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂