<

NAWIĄZANIE DO ROZWAŻAŃ

W nawiązaniu do przeprowa­dzonych rozważań można przyjąć, że należą do nich obecnie problem planowania długookresowego oraz pro­blem oceny sprawności funkcjonowania organizacji gos­podarczych. Ich rozwiązanie może mieć zasadnicze zna­czenie dla postępu w zarządzaniu zarówno w. skali po­szczególnych organizacji gospodarczych, jak i całej gos­podarki narodowej.Zagadnieniom planowania i oceny poświęcono na­stępne rozdziały pracy,

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂