<

Multimedia to nie tylko rozrywka

Coraz częściej edukacja stawia w nauczaniu na korzystanie z możliwości jakie dają multimedia. Ponieważ dużo łatwiej dzieciom zrozumieć zjawiska fizyczne, jeżeli je zobaczą na odpowiednio przygotowanej prezentacji komputerowej niż kiedy mają do dyspozycji jedynie zdjęcie lub rysunek w książce szkolnej. Student dużo więcej zapamięta z filmu, w którym zawarta jest tematyka naukowa, niż ten sam temat będzie poruszony, podczas bardzo często, nudnego wykładu naukowego. Wielu wykładowców akademickich zdaje sobie z tego sprawę i bardzo często takie wykłady są zastępowane prezentacjami komputerowymi. Bowiem wykład przy pomocy kredy i tablicy nie jest w stanie dać tylu informacji co multimedia. Również studenci medycyny, ale nie tylko, albowiem lekarze muszą się ciągle uczyć mają możliwość uczenia się medycyny przy pomocy nagranych zabiegów i operacji, które można obejrzeć w celach edukacyjnych. Operacje tego typu są już tradycją w krajach dobrze rozwiniętych gospodarczo, gdzie medycyna stoi na wysokim poziomie.