<

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ

Z tego, co się powiedziało o możliwościach zasto­sowań badań społecznych w praktyce społecznej, nie należy bynajmniej wnioskować, iż idzie tu o problem prosty, nie nasuwający żadnych trudności. Tak na pew­no nie jest, i to zresztą z różnych przyczyn. Po pierw­sze: to, co powiedzieliśmy o rozwoju nauk społecznych, polegającym na uściślaniu i kwantyfikacji wyników badań, dotyczy w większym stopniu perspektyw, ja­kie się współcześnie rysują, niż realnych osiągnięć. Po drugie: jeżeli przejście „od pomysłu do przemysłu” nawet w technice nie jest proste, to w odniesieniu do zjawisk społecznych problem jeszcze nieporównanie bardziej komplikuje się, i to co najmniej z dwóch względów.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂