<

JAKOŚĆ PLANÓW

Jakość planów wpły­wa bezpośrednio na przebieg funkcjonowania całej or­ganizacji. Powszechnie uznaje się, że dobry plan powi­nien być: celowy, wykonalny, zgodny wewnętrznie, łatwy do zrozumienia i wykorzystania, elastyczny,0   właściwej szczegółowości i horyzoncie czasowym, ra­cjonalny. Plan powinien być również zupełny, a więc zawierać wszystko, co jest konieczne do realizacji przy­jętych decyzji, oraz sprawny w sensie zapewnienia maksymalnej sprawności przewidywanego w nim ukła­du działań.Przygotowanie planu spełniającego te wymagania w warunkach wielkiej organizacji gospodarczej nie jest sprawą prostą.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂