<

DUŻY NACISK NA ROZWÓJ

O   ile w cytowanej uchwale kładzie się duży nacisk na rozwój nauki i celowość sprzężenia go z potrzeba­mi rozwoju społeczno-ekonomicznego i kulturalnego naszego kraju, to wśród części działaczy, a także części przedstawicieli środowiska naukowego, panuje niesłu­szne przekonanie, że już w chwili obecnej nauka w peł­ni jest przygotowana do swojej konsultacyjnej i eksper- talnej roli, do udzielania odpowiedzi na wszelkie pyta­nia praktyków. Stanowczo, moim zdaniem, ten błędny pogląd należy prostować. Gdy w 1971 r. nauki społeczne przeszły od teoretycz­nych postulatów, dotyczących włączania ich wyników w zakres działalności praktycznej, do szerokich moż­liwości faktycznego wypowiadania się o tejże działal­ności, okazało się, że w sposób rzetelny, rzeczywiście naukowy, a nie tylko zgodny ze zdrowym rozsądkiem, nauki te mają w zakresie problemów kultury do powie­dzenia nie tak dużo, jak tego oczekiwano.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂