<

DONIOSŁY PROBLEM

Odpowiednio wczesne zakupienie licencji wyjściowych, a następnie rozwijanie własnego systemu rozpowszech­niania informacji, może stworzyć szczególnie sprzyja­jące perspektywy dalszego rozwoju kulturalnego po roku 1980. Doniosłym problemem jest polityka inwestycyjna związana z dęmami kultury. Mamy tu na myśli zarów­no ten fakt, że obiekty tego rodzaju powinny być pro­jektowane i budowame przy założeniu, że najważniejsza jest ich funkcjonalność (perspektywicznie zresztą wi­dziana), a nie bardziej czy mniej fałszywie pojmowa­na „reprezentacyjność” (jak to czasem ma miejsce). Nie mniej ważjie też jest wyposażenie domów kultury. Już dziś, a tym bardziej w przyszłości, wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa— mają one sens i mogą sku­tecznie funkcjonować, gdy dysponują tym, co najbar­dziej nowoczesne, najtrudniej dostępne dla pojedyn­czych osób.

Witam, tu Kamila i witam Cię na moim blogu! Jest on poświęcony tematyce technicznej, którą interesuję się od dobrych kilkunastu lat. Mam nadzieję, że to co piszę spodoba Ci się i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂